Asiakaskokemuksen tila Suomessa.


Asiakaskokemuksen (Customer Experience) merkitys kaikelle liiketoiminnalle on kasvussa. Uudet kanavat ja teknologia luovat yrityksille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia asiakaskohtaamisiin. Kokemuksen rakentaminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista ja monille vielä aivan uutta. Yritysten strategiset tavoitteet valmiudet ja resurssit kehittää asiakaskokemusta ovatkin hyvin eri tasoisia ja eri vaiheissa. Millainen on yrityksemme asiakkaan kokemus? Ja ennen kaikkea, miten asiakkaan kokemusta kannattaisi yrityksessämme kehittää? Miten muut ovat ongelman ratkaiseet? 

Tutkimus

Tutkimme asiakaskokemuksen tilaa ja strategista merkitystä suomalaisissa yrityksissä osana laajempaa projektia jonka tarkoituksena on sekä jakaa tietoa että työkaluja paremman asiakaskokemuksen luomiseen.

Kartoitus tehdään web-kyselynä. 
Kyselyyn vastaaminen vie keskimäärin 5min.

Kartoituksen toteutusaika on huhti-toukokuussa 2017

Jaamme tietoa
Osallistumalla saat käsityksen siitä, missä oma organisaatiosi menee asiakaskokemuksen kehittämisen suhteen. Jaa oma käsityksesi, jaamme tulokset halukkaille yhteystietonsa jättäneille. Vastauksia käsitellään luottamuksella.
Emme käytä yhteystietoja sähköpostimarkkinointiin. 

Osallistu

Siirry tutkimukseen tästä  


Kyselyn toteuttavat Lapin yliopiston Design Management opiskelijoista koottu työryhmä yhdessä palvelumuotoilu studio Kreapalin ja strategisen muotoilun toimisto Manitun kanssa.